SOLINIS DAINAVIMAS

Individualios vokalo pamokos

Pamokų metu:

įgyjami dainavimo pradmenys,

formuojama ir tobulinama vokalinė technika,

atliekami kvėpavimo, artikuliacijos, ritmikos pratimai,

dainuojami mokinio pasirinkti ir mokytojų rekomenduoti kūriniai,

analizuojama įvairių stilių muzika,

rengiamos solinės programos,

mokomasi sceninės kalbos ir interpretacijos subtilybių,

lavinama klausa, atmintis, muzikinis, estetinis skonis.

Pamokos vyksta 1-2 kartus per savaitę. 

Vienos individualios pamokos trukmė - 60 minučių.

 

Kainos:

 

Fiksuotas studijos mokestis - 15 Eur už mėnesį.

Viena pamoka, mokant už mėnesį į priekį - 20 Eur.

Iš viso, mokant už mėnesį į priekį, įskaičiavus studijos mokestį:

95 Eur (4 pamokos) - 115 Eur (5 pamokos).

Viena individuali pamoka, mokant už kiekvieną pamoką atskirai - 30 Eur.

Mokymosi eigoje:

rengiami projektai, kuriuose dalyvauja visų studijų mokiniai ir įvairiais instrumentais grojantys jų bendraamžiai kolegos;

mokiniai įgyja sceninių patirčių koncertuodami su savo mokytojais ir kitais profesionaliais džiazo, akademinės muzikos atlikėjais.

pamokų metu dainuojama a cappella, taip pat naudojant garso įrangą, mikrofonus. 

Daromi garso įrašai.